Hubertské slavnosti a mše

 Počátek této tradice začíná na podzim roku 2005, kdy se domluvilo šest sousedních sdružení na hranicích okresů ,že se tutu novodobou

akci pokusí uspořádat.( zakládajícími sdruženími byli - MS Koloměřice - Chrášťany, MS Chlum Dražíč, MS Hajiště Hosty, MS Hvožďany - Radětice,

MS Koloděje a Honební společenstvo Doubravka.) Mezi členy kteří se nejvíce zasadili o zorganizování patří p.Trávníček Fr.Koloměřice a p .Pokorný Bohumil Hvožďany

Celá akce je pořádána na sklonku podzimka,ve středověkém duchu s Hubertem a Dianou na koních ,dále koňským povozem s kočárem,sokolníky ve starodávných krojích těsně před svátky zesnulých takzvanými dušičkami. Po zahajení, projevech , slavnostním průvodu obcí Chrášťany se zastávkou a přivítáním se,se starostou u obecního úřadu následuje v kostele sv.Bartoloměje v Chrášťanech takzvaná Svatohubertská mše za zemřelé kamarády ze jmenovaných mysliveckých sdružení. Po mši následuje přesun průvodu celé družiny do sousední osady Dražíč , po cestě se zastaví u kapličky Svatého Jana a další  poslední zastávka družiny je u starosty Obecního úřadu v Dražíči. Celá družina pokračuje v sále v Dražíči při hudbě společnou večeří , v průběhu večera probíhá pasování na myslivce nových členů sdružení, taneční zábava a o půlnoci i dražba zvěřiny z tomboly.

Od prvního konání je celá akce v dosti velkém počtu doprovázena veřejností za což pochopitelně děkujeme, vždyť bez početné účasti a dobrých sponzorů by celá dost finančně a organizačně náročná akce nepřežila již pět ročníků. Poslední slavnost 22.10.2011 měla obdobný progran jako předešlé slavnosti,s tím rozdílem že jeden myslivec byl pasován v Chrášťanech na perketě po zahájení a druhý až v Hostech v sálu kam se celý průvod včetně zastavení u Obecního úřadu v Hostech a přivítání se se starostou prvně za léta konání přesouval.

V průběhu let ze šesti sdružení nevydrželo Honební společenstvo Doubravka , takže pokračuje pět sdružení . Protože je celá akce hodně náročná a také aby nezevšedněla dohodli jsme se ji zatím pořádat každý druhý rok.

Jednotlivé ročníky konání:

 rok 2005 - pasován na myslivce náš člen Drozd Milan      ( foto zde )

 

rok 2006 - 4.11   ( foto zde )

 

rok 2007 - 27.10 - pasován na myslivce náš člen Jaroš Václav    ( foto zde )

 

 rok 2009 - 24.10    ( foto zde )

 rok 2011 - 22.10 - pasován na myslivce náš člen Ondřej Bahleda

Hubert 22.10.2011 v televizi RTA.wpl (401 B)        

další foto se připravuje

( více foto odkaz zde - web Petr Vlasák )

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode